Onderbouwing van de werking van de Schumann-plaat

De Schumann-plaat is genoemd naar prof. Schumann, die in 1952 ontdekte dat het elektromagnetische ritme van de atmosfeer invloed heeft op elk levend wezen. Al sinds 1954 hebben diverse studies aangetoond dat de Schumann-frequentie een sterk positieve invloed heeft op de algemene gezondheid.

Schumann-resonantie

Helaas wordt er momenteel nauwelijks tot geen serieus wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van de Schumann-plaat. Vrijwel al het medisch-wetenschappelijke onderzoek dat er wordt gedaan, gebeurt immers in opdracht van de farmaceutische industrie, die hier geen enkel belang bij heeft. (Integendeel!)

Maar dit is er in elk geval al wel:
Duits artikel over de pijnappelklier, de Schumann-frequentie en hexagonaal water
Het stimuleren van zelfherstel door de Schumann-resonantie, dr. S. Bosman
10 manieren om je frequenties te verhogen

Plus natuurlijk het artikel op de Homepage.